Personal

robin_mivall

Robin Adervall, VD

robin@mivall.se

Mob: 070-302 05 88

Eva Mistander, Platschef

eva@mivall.se

göran_westrin

Göran Westrin, Lagerchef/Innesälj

goran@mivall.se

Torbjörn Wie, Lagerexpeditör

torbjorn@mivall.se